Zebranie sprawozdawcze OSP Kaczory za rok 2013

10-02-2014 23:18:51

Dnia 19 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kaczory. Na zebraniu zgromadzili się strażacy, przedstawiciele władz gminnych oraz zaproszeni goście.  Celem zebrania było podsumowania działań OSP jak np. ocena pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia.  Podsumowano również ilość wydanych funduszy na rzecz naszej OSP m.in. zakup nowego sprzętu ratowniczego. W 2013 roku strażacy OSP Kaczory interweniowali 59 razy z czego 48 zdarzeń były to tak zwane miejscowe zagrożenia ( są to np. wypadki drogowe, kolizje, plamy oleju itp. ), do pożarów strażacy wyjechali 10 razy, fałszywie zaalarmowano nas 1 raz. Po raz kolejny warto zauważyć, że nigdy nie doszło do sytuacji żeby strażacy nie wyjechali do zdarzenia. Następnym elementem zebrania było wyróżnienie poszczególnych strażaków. Za udział w działaniach ratowniczych zostali wyróżnieni: Załachowski Bartosz, Zachariasz Dariusz, Kaczmarek Paweł, Kozera Radosław, Cebeniak Krzysztof, Wieczorek Paweł, Lach Eugeniusz i Zieliński Jacek. Za przeprowadzenie akcji kalendarz wyróżnieni zostali: Golla Stefan, Golla Szymon oraz Ślimak Jan. Za aktywny udział w zbiórkach wyróżniono całą drużynę MDP. Podczas zebrania głos zabrali: Przewodniczący Gminy Kaczory Stefan Kowal: podziękował za działalność OSP oraz odniósł się do tematu poruszonego wcześniej przez strażaków tzn. rozbudowy remizy  oraz zakupu nowego samochodu gaśniczego,  Radny Gminy:  Kazimierz Załachowski oraz Sołtys: Wiesława Szymczak – podziękowali strażakom za pracę jaka wykonują dla mieszkańców, głos zabrał również Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP Zygmunt Droszewski który również podziękował strażakom za działalność oraz przekazał wielkie podziękowania od „ pewnej Pani”   za „ uratowanie życia” podczas akcji strażaków podczas pewnego wypadku drogowego.

 

Brak opisu obrazka

 

Powrót do listy


grecjaLicznik wizyt na stronę